Yumi Villa

Yumi Villa

Hung Trang Corp

Chủ đầu tư : Ms. Yumi

Địa chỉ : Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hoàn thành : Tháng 2/2016

Hotline tư vấn: +84 650 353 8686