Nichirei Tiền Giang

Nichirei Tiền Giang


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy Nichirei Tiền Giang

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu sàn và hoàn thiện sàn Epoxy bằng sản phẩm Sika

Nichirei 1

Hình ảnh trước khi sửa chữa

Nichirei 2

Bơm Epoxy Sikadur 752 & Sikadur 731

Nichirei 3

Sửa bê tông sàn bằng Sikafloor 81 Epocem

Nichirei 4

Sơn hoàn thiện sàn bằng Sikafloor 264